Évközi 11. vasárnap

2016. június 12.

Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett.  Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott.  Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal.  Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.”  Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!”  „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel.  Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?” „Úgy gondolom, az, akinek többet elengedett” – felelte Simon. „Helyesen feleltél” – mondta neki.  Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg.  Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött.  Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával.  Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.”  Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot nyernek.”  A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?”  De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!”

Ezután bejárta a városokat s a falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő  és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén magdalai, akiből hét ördög ment ki,  Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

Lk 7, 36 – 8, 3

Elmélkedés:

Jancsika egy 7 éves kisfiúcska volt. Egy szép napot kint játszott Sanyi barátjával, aki megengedte neki kipróbálni új biciklijét. Nagyon szép bicikli volt! Egy jó ideig kerékpároztak, utána megunták. A biciklit nekitámasztották a szomszéd autójának és elkezdtek fogócskázni. Közben kijött a szomszédasszony, aki beszállt az autóban. Nem vette észre a biciklit, tolatást közben hallott egy nagy zajt. A két fiúcska hírtelen megállt a játékból, mert tudták az okát. Az asszony kiszállt az autóból, és meglátta az új bicikli roncsait. „Nagyon sajnálom, nem láttam a biciklit!” - mondta. „Nagyon szívesen adok pénzt egy új biciklire.” Mekkora megkönnyebbülés! Jancsika aggodalma hírtelen eltűnt, viszont még hátra maradt az édesapja, akinek el kell mondani. Jancsika nem szerette volna elmondani édesapjának a történetet, de tudta, hogy úgyis megtudja, ezért inkább elmondta. Elmondta az édesapjának, hogy a szomszédasszony elütötte a biciklit, de meg is ígérte, hogy kifizeti. Az édesapja megkérdezte: „Hogyan történt? Hol volt, a bicikli?” Ekkor Jancsika elmondta a teljes történetet. „De hát akkor nem is a szomszédasszonynak kell kifizetni a biciklit, hanem neked, mert te voltál a hibás” – mondta az apa. Jancsika elszomorodott, az összes megtakarított zsebpénze nem lesz elég egy új biciklire. Az édesapja látta a szomorúságot és aggodalmat az arcán és mondta: „Fiam, mindannyiunk hibázunk. Látom az arcodon, hogy megbántad, meg azt is tudom, hogy nincs annyi pénzed, hogy új biciklit vásárolj. Ezért én veszem meg Sanyinak az új biciklit.” „Köszönöm apa, nagyon szeretlek”, mondta a kis Jancsika.   

Ez egy jó történet, ami megmutatja nekünk, Isten szeretetét. Bűnös emberekként gyakran elkövetünk hibákat, de Isten megadja nekünk a lehetőséget azok kijavítására. Amikor hibázunk és bűnt követünk el, Isten nem az embert, hanem a bűnt utálja, és szüntelenül megadja a lehetőséget, hogy keressük a vele való kapcsolatot. Erőszakosan nem avatkozik bele életünkbe, nekünk kell megtenni a lépéseket. Mutassuk meg neki szeretetünket! Ne féljünk Őt átölelni és szívében zárkózni. Ahogyan a bűnös asszony is tette a mai evangéliumban könnyeinkkel, csókjainkkal távolítsunk el magunktól minden olyat, ami Isten és közöttem megszakítja a kapcsolatot.  Milyen gyakran mondod ki Istennek, hogy szeretet? És hogyan mutatod azt meg?

Drága Atyám szeretünk, és szeretnénk neked köszönetet mondani. Olyan adósságot fizettél ki értünk, amit soha nem tudunk visszafizetni. Jézus nevében imádkozunk hozzád. Ámen.  

Hurgoi Sándor SVD