Évközi 20. vasárnap

2016. augusztus 14.

Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!  Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Annyira szorongok, míg be nem teljesedik.  Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem – mondom nektek – meghasonlást.  Ezentúl ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt: három kettő ellen, és kettő három ellen. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a lányával és a lány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával.”

Lk 12, 49-53

Elmélkedés:

Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön

Komoly hittudósok bevallják, hogy Istenről szóló beszédünk valójában csak dadogás. A szentírás is csupán hasonlatokban és példabeszédekben próbálja közelebb hozni Isten szándékait és gondolatait. Így kap különös szerepet a bibliai szóhasználatban többek között a víz, a szélvész, és a tűz fogalma.

A víz legtöbbször Isten életadó és létet tápláló szeretetét, megtisztító erejét szemlélteti. A szélvihar a lelkiismeretet ébresztő szeretet jelképe. A tűz arra a szeretetből fakadó lelkesedésre emlékeztet, ami egyedül alkalmas arra, hogy az embereket az istenhit fénykörébe vonja.

Hogyan kell értelmeznünk Jézus kijelentését a mai evangéliumban, amikor azt mondta, „Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a Földre, és mennyire szeretném, ha már lobogna!”? Nem ellentmondás ez a messiási küldetése szemben?

Jézus tüzet jött bocsátani a földre. Valójában az jelenti, hogy Jézus földi élete és működése tisztító, szabadító hatású azok számára, akik tanítását és személyét hittel és nyitottsággal elfogadják. Minél közelebb húzódunk Jézushoz, annál több reményünk lesz arra, hogy felgyújtsa bennünk a lelkesedés tüzét.

Az egyik nagyböjti könyörgésben azt imádkozunk, hogy a nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Imádkozzunk ezért, hogy Krisztus szava, teste és vére tisztítson minket, hogy új emberré váljunk és képesek legyünk igazi keresztényként élni és cselekedni.

Magung Fransis SVD