Évközi 24. vasárnap

2016. szeptember 11.

A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák.  A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük” – mondták.  Erre mondott nekik egy példabeszédet:  „Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja?  Ha megtalálja, örömében vállára veszi,  hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait: Örüljetek ti is – mondja –, mert megtaláltam elveszett bárányomat!  Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.

Vagy ha egy asszonynak van tíz drachmája, és egyet elveszít, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja?  És ha megtalálja, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat: Örüljetek ti is – mondja –, mert megtaláltam elveszett drachmámat! –  Mondom nektek, az Isten angyalai is éppígy örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”

Lk 15, 1- 10

Elmélkedés:

Isten végtelenül türelmes hozzánk. Jézus azért jött a világba, hogy megváltsa a bűnösöket. Bár bűnösök vagyunk, mégis Isten szeret minket. Ő törődött velünk, hogy életünk legyen és bőven legyen. Isten szereti a bűnösöket, de nem a bűnt. Bár Jézus soha sem követett el bűnt, mégis együtt érzett a bűnösökkel. Így lett a bűnösök  barátja. A bűnösöknek a megtérést hirdetette. Irgalmas szívvel megbocsátotta a bűnt, és reményt adott a reményüket vesztetteknek.  A bűnösöket Jézus nem elítélte, hanem szeretette. Isten visszafogadja azokat, akik bűnbánatot tartanak, és hozzá visszatérnek.  Szent Pál élete számunkra példa erre, hiszen megmutatja, hogy a mi Istenünk mérhetetlenül irgalmas és türelmes hozzánk.

Isten szemében mi mindannyian értékesek vagyunk.  Isten mindannyiunkat számon tart. Nem csak a jó emberekre számít, hanem a bűnösökre is. Azt mondja Isten az Izajás 43,4-ben „mivel drága vagy a szemben, becses vagy és Én, szeretlek.” Igen, Isten szemében mi mindannyian drágák és szeretett gyermekei vagyunk. Az Isten Szeretet. Az Isten a mi Gondviselő Atya!

Jézus az evangéliumban az elveszett bárányról, az elveszett drachmáról és a tékozló fiúról mond példabeszédet. Ezeknek a középpontjában az áll, hogy Isten mennyire szeret minket. Amikor visszatérünk Istenhez, Isten úgy örül nekünk, mint ahogyan a pásztor a megkerült báránynak és az asszony a megtalált drachmának és az apa visszatérő fiának.

Számunkra nagy kegyelem, hogy a Katolikus Egyházban van lehetőség a bűnbánat szentségének vételére. Hála Istennek, hogy a bűnbánat szentségével Isten irgalmát és bocsánatát elnyerhetjük. Számunkra ez Isten nagy kegyelme és ajándéka. Akármennyire bűnösök vagyunk, Isten mégis tárt karokkal és szeretettel fogad bennünket. Úgy is mondhatjuk: ha egy lépéssel Isten felé előre lépünk, akkor Isten kilencvenkilenc lépéssel jön hozzánk.

A mai napon vigyük el magunkkal ezeket a gondolatokat: Isten irgalmas, Isten szeretet, Ő a megváltónk és védelmezőnk. Ő a megbocsátó Isten. A mai napon tanuljunk tőle, hogy jobban szeressünk mindenkit, beleértve azokat is, akit megsértenek minket. Tanuljuk meg megbocsátani és legyünk Krisztus igazi tanítványai. Ámen!

Tete Remis SVD