Évközi 33. vasárnap

2016. november 13.

Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, ezt mondta: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, nem hagynak követ kövön, mind lerombolják.”  Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor fognak ezek bekövetkezni? És mi lesz a jel előtte?”  Így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Sokan jönnek az én nevemben, s mondják: Én vagyok. És: Elérkezett az idő! – Ne kövessétek őket.  Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Ilyeneknek kell előbb történniük, de ezzel még nincs itt a vég!”

Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad.  Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen.  De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért,  azért, hogy tanúságot tegyetek.  Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket, hogyan védekezzetek.  Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani nektek.  Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek közületek.  Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket.  De nem vész el egy hajszál sem fejetekről.  Kitartástokkal megmentitek lelketeket.

Lk 21, 5- 19

Elmélkedés:

Az evangélium szerint Jézus a végidőkről oktatta tanítványait. Mindenekelőtt érdemes átgondolni, hogy Jézus a tanítványaival felment Jeruzsálembe, húsvét ünnepére. Ott, a Templom környékén vannak. Valaki a tanítványai közül elcsodálkozik és méltatja a Templom szépségét. Azonban úgy tűnik, Jézus nincs jó kedvében, mert azonnal keményen válaszol: „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak”. Az után a tanítványai kérdésére válaszolva egymás után hét jelről beszél, amelyek a végidőket fogják kísérni. Tehát nem tudjuk mikor, de a mai olvasmányok szerint ennek a világnak egyszer vége lesz.

Ahogy Jézus előre megmondta, néhány jel már halála után nem sokkal teljesült. Például Krisztus után 70-ben a rómaiak földig rombolták a jeruzsálemi Templomot. Ennek tanúja a ma is álló nyugati fal. A második jel, amely az üldözésekről szólt, szintén Jézus halála után elkezdődött és mind a mai napig tart. Hiszen ma is sokfelé üldözik a keresztényeket Jézus nevéért. Tehát amit Jézus kétezer éve mondott, az ma is aktuális.

Más jelek, amelyeket Jézus említett, ma is tapasztalhatók. Nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen. Bár már túl vagyunk két szörnyű világháborún, a közelmúltban majdnem kitört egy harmadik is Szíriában.

Manapság a világban sokfelé katasztrófák sújtanak le. Nehéz megmagyarázni ezeket a Jézus által megjövendölt jeleket. Ő előre megmondta, hogy lesznek földrengések, éhínség és dögvész. Ahogy eddig minden korban láttuk ezeket a jeleket beteljesülni, világosan tudhatjuk, hogy a végidő egyszer elérkezik. Azonban nekünk ettől nem kell félni, ahogy attól sem, hogy Isten egyszer végleg megítéli a világot és minket is személy szerint, mert Jézus megígérte, hogy egy hajszál sem vész el a fejünkről. Isten számon tartja tetteinket és megfizet kinek-kinek tettei szerint, ahogy Malakiás próféta is megírta. Nekünk, keresztényeknek az a dolgunk, hogy elfogadjuk Isten meghívását, a mindennapjainkba egyre jobban beengedjük Őt. Így lassacskán hasonlókká válunk Hozzá.

A liturgikus év végén érdemes újra mérleget vonni és megkérdezni magunktól: hogy állok most Isten színe előtt? Milyennek láthat Ő engem? Jónak, rossznak, közepesnek? Mi nem tudjuk, hogy Isten mikor kér tőlünk beszámolót, azaz mikor szólít magához, de tudjuk, hogy ez egyszer biztosan elérkezik. Törekedjünk arra, hogy erre mindig készen álljunk és éberen várjuk Urunk érkezését, hogy méltók lehessünk az Ő jutalmára!

Tete Remis SVD