Nagyböjt 1. vasárnapja

2017. március 5.

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.” Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!” Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki. 

Mt 4,1-11

Elmélkedés:

A mai Evangéliumban a Lélek próbára teszi Isten Fiát, Jézus Krisztust a pusztában. Isten, engedi azt, hogy a szeretet kapcsolat, szövetség, próbára legyen téve, hogy az ördög támadja magát az Isten Fiát.

Szent II. János Pál pápa azt írta: „Isten Irgalma az, ami határt szab a gonoszságnak”.

Minden megpróbáltatásban, amely minket érint: betegség, szenvedést, elhagyatottság, Isten jelen van és annyit enged az életünkben, amennyit el tudunk bírni, amikor hűségesek maradunk.

A házasság az olyan szövetség két ember között, mint az Isten szövetsége mi velünk Jézusban. A házasság a családnak alapja.  A házasság, a család az a szeretet közösség, amelyet Isten próbára is tesz, engedi az ördögi kiértéseket, mivel tiszteli a szabadságunkat és a szabad választásunkat. Engedi a családban a pusztaság idejét, hogy valóban az igazi szeretet köti-e az embereket a családban.

Az idő hiánya, a bizalom hiánya, az érdeklődés hiánya, a hála kifejezésének hiánya, az elvárások nem elengedése, más szenvedélyek, azok a leggyakoribb okok, hogy a családban lelki sérüléseket okozunk egymásnak a bűn miatt.  Ezeket a dolgokat úgy tudjuk átélni, mint a pusztaságot az életünkben. Akkor nem egyszer engedjünk, hogy engedelmeskedjünk jobban a kísértésnek, mint Istennek.

Mit tehetünk tehát, amikor a családban a pusztaság ideje van, amikor a Szerető Isten engedi megpróbáltatásokat.

Ferenc Papa idén a nagy böjti levelében azt írta:  „az ember az Isten ajándéka, a világ az Isten ajándéka”.

A kísértés idejében az, ami segíthet nekünk, az a tudat, hogy a mellettem levő ember az Isten ajándéka nekem, a családban.  Olyan ember, akinek szüksége van rám.

Ferenc pápa a nagyböjti levelében emlegette a szegény Lázár és a gazdag ember történetét (Lk. 16, 19-31) A Lázár az, akinek a neve jelent: Isten segít. Lázár szegény, akit a gazdag nem vett észre. Nem adott neki semmit, mivel jóléte volt. Lázár az Isten ajándéka volt a gazdag embernek, amelyet nem vette észre.

Nem egyszer olyanak vagyunk, mint a Lázárok a családunkban, akik segítségre, megbocsátásra, kiengesztelődésre szorulnak, akik az ajtóban ülnek. A családtag, az Isten ajándéka, Lázár, aki vár rám, segítségemre, akkor is, amikor erős kísértés mondja, nekem ne szeress, ne békülj ki, ne bocsáss meg, ne segíts.

Ha ez a lelkületet tudnám ápolni magamban, hogy a családtagok az Isten ajándéka nekem a kísértés idejében, akkor megnyitom magamat az Isten felé és Isten nevében jobban fogok tudni megbocsátani, szeretni. Az ördög kísértésének a célja, hogy szétmenjen a család, de ennek a kísértésnek nincs ereje, amikor meglátom a családtagjaimban a szegény Lázárt, aki vár a szeretetre...

A nagyböjt arról szól, hogy a családi válság, pusztaság idejében, amelyet Jó Isten engedhet, mivel szeret minket, ne felejtsük, hogy egymásnak Isten ajándéka vagyunk, és mindnyájan rászorulunk a segítségre, vágyunk a szeretetre és a megbocsátásra, amely sokkal fontosabb, mint az hogy ki a hibás.

Ki az a szegény Lázár az én családomban...? Lehet, hogy én?

Burbela Gergely SVD