Nagyböjti közösségi lelkinap a verbitáknál

Hamvazószerdával az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt. A negyvennapos böjt az, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a bűnbánatot jelképezi. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el nagyböjt idején a szentmiséken az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése. A templomot ebben az időszakban nem díszíti virág. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is. Nálunk, verbitáknál Budapesten Názáret Missziós Házban lelki napot tartottunk. Nagyböjt elején együtt, a közösségben imádkoztunk és próbáltunk készíteni a húsvéti ünnepekre. Nagyböti lelkinapunk Dr. Kránitz Mihály atya tartotta. Kránitz Mihály atya, egyetemi tanár, Ferenc pápa leveléről beszélt, a Megszentelt Élet Éve alkalmából. Azon gondolkodtunk, hogy mit jelent a papi, szerzetesi hivatás azok számára akik benne élnek. Szentségimádáson, az Oltáriszentségi Jézus előtt különösen is imádkoztunk papi, szerzetesi, szerzetesnői hivatásokért, hogy szolgálatuk által megújuljon a hitélet az egész világon.

Krisztus, az élő Isten Fia,
te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál
itt, a földön, a mi útjainkon,
és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.
Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,
osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban
és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

Ámen.

Marciszkiewicz Tamás SVD

Hamvazószerdával az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt. A negyvennapos böjt az, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek. A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a bűnbánatot jelképezi. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el nagyböjt idején a szentmiséken az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése. A templomot ebben az időszakban nem díszíti virág. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az