Örökre - igen!

2015. május 31-én, vasárnap, Szentháromság vasárnapján, ünnepi szentmisén Elmer Hernandez SVD örökfogadalmat tett Budapesten, a Szent István király-plébániatemplomban. A templomot megtöltötték az ünneplők, többek között Elmer testvér családtagjai, a rendtestvérek, sok barát és ismerős. Mindenki azért jött Elmerrel együtt legyenek életének ezen a rendkívül fontos napján. A szerzetesi élet első intenzív szakasza, az ideiglenes fogadalmi idő az örökfogadalommal zárul, amikor is a Rend a testvért véglegesen felveszi tagjai közé. A szertartás egyik legmeghatóbb pillanata a Mindenszentek litániája, a fogadalmat tevő kereszt alakban arccal a földre borulva kifejezi teljes önátadását a mindenek Urának. Ez nem csak a közösség életének, de az egész Egyháznak is kiemelkedő eseménye, hiszen azzal, hogy valaki életre szóló igennel kötelezi el magát Isten szolgálatára, tanúságot tesz a szerzetesi élet értelméről. A fogadalmát kézzel írja le a fogadalomtevő, amit a szertartásban kinyilvánít az elöljáró, a közösség tagjai és a hívek előtt, s azáltal válik érvényessé, hogy az oltáron aláírják. A szertartás végén az örökfogadalmas megköszönte családjának, akiknek a legtöbbet köszönheti, hogy segítették útján, és kért mindenkit, hogy továbbra is imádkozzanak érte. Utána az ünneplő tömeg a verbita rendház udvarára vonult, ahol aktív közösségi élet kezdődött, miközben együtt fogyasztották el a felkínált ebédet. Imádkozzunk együtt Elmerért, hogy "a jót, amit megkezdett benne" Isten, tegye teljessé.

Tomasz Marciszkiewicz SVD

Örökre - igen!