Isten Igéje táplál

Évközi 23. vasárnap

Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok.

Évközi 22. vasárnap

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok, és néhány írástudó Jeruzsálemből.

Évközi 21. vasárnap

Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?”

Évközi 20. vasárnap

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.

Évközi 19. vasárnap

A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt mondta: „Én vagyok a mennyből alászállott kenyér.”

Évközi 18. vasárnap

Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust.

Évközi 17. vasárnap

Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván. Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket...

Évközi 16. vasárnap

Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak.

Évközi 15. vasárnap

Végigjárta a falvakat és tanított. Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken.

Évközi 14. vasárnap

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára