Isten Igéje táplál

Húsvét 3. vasárnapja

Abban az időben az Emmauszból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel Jézust a kenyértöréskor.

Isteni Irgalmasság vasárnapja

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen...

Húsvétvasárnap

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.

Virágvasárnap

Mk 1-15, 47

Nagyböjt 5. vasárnapja

Azok között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, volt néhány görög is.

Nagyböjt 4. vasárnap

Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Nagyböjt 3. vasárnapja

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le.

Nagyböjt 2. vasárnapja

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre.

Nagyböjt 1. vasárnapja

A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába.

Évközi 3. vasárnap

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára