Isten Igéje táplál

Évközi 32. vasárnap

Elé járultak néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle...

Évközi 31. vasárnap

Aztán odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeus nevű tehetős ember, a vámosok feje.

Évközi 30. vasárnap

Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta...

Évközi 29. vasárnap

Egyszer arról mondott nekik példabeszédet, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.

Évközi 28. vasárnap

Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Szamária és Galilea között haladt át.

Évközi 27. vasárnap

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: „Növeld a hitünket!”

Évközi 26. vasárnap

Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett.

Évközi 25. vasárnap

„Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok felőled...

Évközi 24. vasárnap

A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák.

Évközi 23. vasárnap

Nagy népsokaság követte. Hozzájuk fordult, és így szólt: „Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára