Isten Igéje táplál

Évközi 12. vasárnap

Amikor egyszer egyedül imádkozott, csak tanítványai voltak ott vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?”

Évközi 11. vasárnap

Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett.

Évközi 10. vasárnap

Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is, igen sokan.

Úrnapja

Amikor a nép megtudta, utánament. Szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek, azokat meggyógyította.

Szentháromság vasárnapja

Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.

Pünkösdvasárnap

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.

Urunk mennybemenetele

Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból.

Húsvét 6. vasárnapja

Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja...

Húsvét 5. vasárnapja

Amikor elment, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.

Húsvét 4. vasárnapja

A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára