Isten Igéje táplál

Húsvét 3. vasárnapja

Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.

Húsvét

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.

Nagypéntek

Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival.

Nagycsütörtök

Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.

Virágvasárnap

Azután, hogy ezt mondta, folytatta útját Jeruzsálem felé.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket.

Nagyböjt 4. vasárnapja

A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Épp jött néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette.

Nagyböjt 2. vasárnapja

E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára