Isten Igéje táplál

Advent 4. vasárnapja

Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába.

Advent 3. vasárnapja

Ekkor megkérdezte a tömeg: „Mit tegyünk hát?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs.

Advent 2. vasárnapja

Tibériusz császár uralkodásának esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme...

Advent 1. vasárnapja

Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.

Évközi 34. vasárnap

Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?”

Évközi 33. vasárnap

Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.

Évközi 32. vasárnap

Tanítás közben ezt a figyelmeztetést adta: „Óvakodjatok az írástudóktól!...

Évközi 31. vasárnap

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát.

Évközi 30. vasárnap

Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve.

Évközi 28. vasárnap

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdre esett előtte és megkérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára