Isten Igéje táplál

Évközi 34. vasárnap

Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?”

Évközi 33. vasárnap

Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek.

Évközi 32. vasárnap

Tanítás közben ezt a figyelmeztetést adta: „Óvakodjatok az írástudóktól!...

Évközi 31. vasárnap

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát.

Évközi 30. vasárnap

Közben Jerikóba értek. Amikor Jerikót tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében elhagyta, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen kéregetve.

Évközi 28. vasárnap

Amikor kiment az útra, odafutott hozzá valaki, térdre esett előtte és megkérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Évközi 27. vasárnap

A farizeusok is odamentek és megkérdezték: „El szabad a férjnek bocsátania a feleségét?”

Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

Abban az időben: János (apostol) így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket.”

Évközi 25. vasárnap

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán.

Évközi 24. vasárnap

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére.

Oldalak

Feliratkozás Isten Igéje táplál csatornájára