Szent Család vasárnapja

2015. december 27.

Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok és ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. Három nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk.” Ezt felelte: „De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Velük ment hát, lement Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.

Lk 2, 41-52

Elmélkedés:

Minden évben a karácsony utáni vasárnapot, Szent Család vasárnapjának tartjuk. Ez a nap pedig ma, a Szent Család vasárnapja. Jézus születése után, a Családban hárman lettek, Mária, József és Jézus. Így teljesült a család.

A mai napot, vajon miért nevezzük Szent Családnak? Mondhatnánk, azért mert ez a Család Isten terve szerint jött létre. Ennek a családnak a fő tervezője maga Isten, aki összegyűjtötte Máriát, Józsefet és Jézust. Mondhatnánk egyszerűen, hogy mindegyikük szent volt.

Nem csak Mária és József családja jött létre Isten terve szerint, hanem minden keresztény család mögött Isten terve van. Mert Isten előre tervezte, hogy szülhessük a családjainkban és tartozzuk hozzájuk.

Az ember nem elszigetelt! Senki sem élhet a társadalmon kívül. Elég szomorú, hogy a mai világban nagyon nehéz megtalálni az egészséges családokat, mert olyan problémákkal küzdenek, hogy a családban nincs béke, nincs egység, nincs egyetértés. Sok családban hiányzik a szeretet, vagy a gyerekek nem fogadnak szót a szüleinek, vagy nem kapják meg a szeretetet, ami nekik járna.

Mária és József életében is voltak rengeteg problémák, feszültségek. Amikor menekültek Egyiptomba, keresik a házat, hogy Mária megszülhesse a gyermekét, de hiába, és például amit olvassuk a mai evangéliumban: a tizenkét éves Jézust ott hagyták a Jeruzsálem templomban, de Mária fel sem fogta Jézus miért így teszi. A Szent Család sem volt mentes a belső feszültségektől, de így is teljesítette az Isten akaratát.

A mai ünnep arra hív bennünket, hogy fogadjunk mindenkit szeretettel, tisztelettel és megértéssel a családjainkban.  Legyünk hűségesek egymás iránt, mint a József Mária iránt, minden probléma és nehézség ellenére tudott gondoskodni Máriáról és Jézusról. Mert a család és a családban lévők Isten ajándékai számunkra. Isten olyan embereket ad nekünk, hogy mindennapi életünket velük együtt élhetjük le.

A mai napon minden olyan családért imádkozzunk, akik küzdenek a sok problémákkal, nehézségekkel, hogy Isten segítségével meg tudják oldani ezeket és így képesek legyenek szeretettel a Szent Család példájára élni. Ámen!

Tete Remis SVD