Szent Család vasárnapja

2014. december 28.

Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva: az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hívatik; s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.

Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.” Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak –a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” Volt egy Áser törzséből való, Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt férjével lánysága után, aztán özvegyen maradt. Már nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a templomot soha, éjjel-nappal böjtben és imádságban szolgált. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta.

Lk 2, 22-40

Elmélkedés:

Egy igazság akkor is igazság, ha csendben mondják

1988. október 20–23. között volt a XII. Nemzetközi Családkongresszus. Ezzel a témakörrel indult: Van–e jövője a családnak? Az utolsó előadó beszédében többek között elmondta: a helyes kérdés nem az: van–e jövője a családnak; a helyes kérdés: van–e jövőnk család nélkül?

Mindannyian tudjuk, hogy a család a társadalom legkisebb sejtje, ahol az egyén fejlődik, kibontakozik, és ahonnan állandóan táplálkozik. A mai világ egyre jobban háttérbe akarja szorítani a családot, nem kell esküvő, most együtt élünk, majd ha megunjuk egymást szétválunk elköltözünk. És lassan a család átalakul valamivé, ami már nem ad igazi otthont, ami már nem tud összetartó erő lenni. A filmekben már természetesen jelenik meg, hogy egy felnőtt legyen az nő vagy férfi egyedül neveli gyerekét, gyerekeit. Lassan-lassan ez lesz a természetes.

És ebben a világban az Egyház ma elénk állít egy családot, mint egy prototípust, akiknek a példáját nyugodtan lehet követni. Az Egyház elénk állít egy családot, mert igenis fontos a család, fontos, hogy egy gyerek családba nőjön fel, hogy legyen, aki nevelje, aki vezesse, aki tanítsa. Mert a szülőket nem pótolhatja senki. Ezért nagy felelősség szülőnek lenni. Felelősség, amikor eldöntöm, hogy gyerek hogyan nőjön fel, mit adok meg neki. Hova járatom? Lovagolni, úszni, táncolni… ezek mind fontosak de fontos a hit is, nem elég ha a test fejlődik a léleknek is fejlődnie kell.

Felelősség az apának, mert egy apa többet ér, mint száz tanító. Szent József ennek a feladatnak eleget tett, te milyen apa vagy?

Felelősség az anyának, mert a jó Isten nem tudott mindenhol ott lenni ezért teremtette az édesanyákat. Egy történet szerint: Egy harmincéves olasz férfi meséli: A nővérem meg én ugyanabban a városrészben lakunk. Mégis ritkán látjuk egymást. Anyám mindig megkérdezi leveleiben: „Mikor láttad nővéredet utoljára?” Miután erre azt a választ kellett írnom, hogy „három hónappal ezelőtt”, anyám cselekvésre határozta el magát. Röviddel ezután különös postát kaptam. Anyám egy mindkettőnknek írt levél első és harmadik lapját küldte meg nekem. Ebből tudtam, hogy a hiányzó második és negyedik lapját a nővérem kapta meg. Azóta havonta kapunk egy-egy fél levelet és mindig örülünk, hogy ez alkalommal együtt tölthetünk egy estét! Ez a megoldás is csak egy anyának juthat eszébe! Egy anya mindent ki tud találni gyerekeiért, és mindent megtesz gyerekeiért. Te milyen anya vagy?

Felelősség a gyerekeknek, mert Isten után a szüleinknek köszönhetünk mindent, a hála, a köszönet és a tisztelet kell legyen a gyerek szívében.

Mind a szülők, mind a gyerekek szíve szeretettel kell legyen eltelve, mert csak így tud a család egybe maradni. A szeretet az ami mindent le tud győzni.

A mai vasárnap, a mai ünnep üzenete kettős. Az első figyelj a családodora, figyel szüleidre, testvéreidre. Mikor látogattad meg szüleidet, testvéreidet?

Másodszor: a közösségi jelleg. Felelős vagy közösségedért. A család ki kell tárulkozzon és másokat is vonzzon az ilyen éltre. A te családod, milyen példát ad?

Szent Család vasárnapja