Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini
  • Telefon:+36 94 562 208
  • E-mail:verbita@verbita.hu

Isten igéje táplál

Nagyböjt 5. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnapja

2017. 04. 24. 17:51

Azok között, akik fölmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, volt néhány görög is.

Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja

2017. 03. 30. 15:36

Abban az időben: Jézus útközben látott egy vakon született embert. A földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.”

Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

2017. 03. 30. 15:27

A zsidók húsvétjának közeledtével Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban kalmárokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott telepedtek le.

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja

2017. 03. 10. 17:35

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, s csak velük fölment egy magas hegyre.

Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja

2017. 03. 10. 17:32

A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy menjen ki a pusztába.

Hamvazószerda

Hamvazószerda

2017. 03. 02. 10:37

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

Évközi 7. vasárnap

Évközi 7. vasárnap

2017. 03. 02. 10:32

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért.

Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

2017. 02. 15. 16:18

Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: ?Ha akarod, megtisztíthatsz.?

Évközi 5. vasárnap

Évközi 5. vasárnap

2017. 02. 06. 13:18

A zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas betegen feküdt.

Évközi 4. vasárnap

Évközi 4. vasárnap

2017. 01. 31. 18:16

Betértek Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a zsinagógába és tanított.

Évközi 3. vasárnap

Évközi 3. vasárnap

2017. 01. 23. 15:32

Mivel már sokan megkísérelték, hogy a köztünk beteljesedett eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt...

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

2017. 01. 16. 13:31

Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt.

Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedése

2017. 01. 08. 17:08

A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus.

Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

2017. 01. 02. 12:09

Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket.

Karácsony

Karácsony

2016. 12. 29. 20:49

Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze.