Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini
  • Telefon:+36 94 562 208
  • E-mail:verbita@verbita.hu

Isten igéje táplál

Évközi 23. vasárnap

Évközi 23. vasárnap

2016. 09. 05. 09:32

Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitét ne személyválogatással tartsátok.

Évközi 22. vasárnap

Évközi 22. vasárnap

2016. 08. 29. 14:56

Abban az időben: Összegyűltek Jézus köré a farizeusok, és néhány írástudó Jeruzsálemből.

Évközi 21. vasárnap

Évközi 21. vasárnap

2016. 08. 26. 13:01

Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt mondták: ?Kemény beszéd. Ki hallgatja??

Évközi 18. vasárnap

Évközi 18. vasárnap

2016. 08. 26. 12:57

Amikor a nép látta, hogy Jézus nincs ott, s tanítványai sem, bárkába szálltak és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust.

Évközi 19. vasárnap

Évközi 19. vasárnap

2016. 08. 26. 12:56

A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt mondta: ?Én vagyok a mennyből alászállott kenyér.?

Évközi 20. vasárnap

Évközi 20. vasárnap

2016. 08. 16. 14:00

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.

Évközi 17. vasárnap

Évközi 17. vasárnap

2016. 07. 26. 15:44

Jézus ezután átkelt a Galileai-tavon, Tibériás taván. Nagy tömeg követte, mert látták a betegeken végbevitt csodajeleket...

Évközi 16. vasárnap

Évközi 16. vasárnap

2016. 07. 15. 14:23

Az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak róla, mi mindent tettek és tanítottak.

Évközi 15. vasárnap

Évközi 15. vasárnap

2016. 07. 15. 14:18

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. ?Mester ? szólította meg ?, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre??

Évközi 14. vasárnap

Évközi 14. vasárnap

2016. 07. 15. 14:02

Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült.

Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap

2016. 07. 01. 13:03

Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy.

Évközi 12. vasárnap

Évközi 12. vasárnap

2016. 06. 29. 13:08

Amikor egyszer egyedül imádkozott, csak tanítványai voltak ott vele, megkérdezte tőlük: ?Kinek tartanak engem az emberek??

Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

2016. 06. 29. 13:05

Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: ?Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan...

Évközi 10. vasárnap

Évközi 10. vasárnap

2016. 06. 07. 10:29

Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is, igen sokan.

Úrnapja

Úrnapja

2016. 06. 03. 10:55

Amikor a nép megtudta, utánament. Szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek, azokat meggyógyította.

1 2 3 4 5 6