Isteni Ige Társasága - Societas Verbi Divini
  • Telefon:+36 94 562 208
  • E-mail:verbita@verbita.hu

Isten igéje táplál

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

2016. 05. 22. 16:03

Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

2016. 05. 16. 21:14

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

2016. 05. 11. 11:59

Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból.

Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

2016. 05. 11. 11:34

Jézus így folytatta: ?Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja...

Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

2016. 04. 24. 16:56

Amikor elment, Jézus beszélni kezdett: ?Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.

Húsvét 4. vasárnapja

Húsvét 4. vasárnapja

2016. 04. 17. 16:19

A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem.

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

2016. 04. 14. 17:14

Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál.

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

2016. 04. 03. 18:54

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót.

Húsvét

Húsvét

2016. 03. 28. 17:25

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.

Nagypéntek

Nagypéntek

2016. 03. 25. 15:18

Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda tanítványaival.

Nagycsütörtök

Nagycsütörtök

2016. 03. 24. 16:26

Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.

Virágvasárnap

Virágvasárnap

2016. 03. 22. 22:15

Azután, hogy ezt mondta, folytatta útját Jeruzsálem felé.

Nagyböjt 5. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnapja

2016. 03. 13. 10:01

Jézus kiment az Olajfák hegyére, majd kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köré sereglett, s ő leült és tanította őket.

Nagyböjt 4. vasárnapja

2016. 03. 05. 13:23

A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta.

Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

2016. 02. 27. 22:09

Épp jött néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus áldozatuk vérével vegyítette.