Hírek

Ennek az új évnek a kezdetén őszinte békeköszöntéssel fordulok a világ népeihez és nemzeteihez, az államok és kormányok, a vallási közösségek és a civil társadalom különféle szerveződéseinek vezetőihez.

Megjelent a Világposta téli száma!

Október 8-án rendezték meg a verbita centenárium lezárásaként a Világmisszió 15. Országos Ünnepét a budatétényi Názáreti Missziósházban. A misszió világnapját pedig október 23-án tartjuk idén. Benvin Sebastian Madassery verbita szerzetest, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatóját kérdeztük.

Tápláló Ige

Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába.

Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: „Nézzétek, az Isten Báránya!

Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék.

Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket.

Programjaink

Nagyböjti lelkigyakorlat felnőtteknek Burbela Gergely és Wolowicz Ádám verbita atyák vezetésével.

Következő alkalom: január 29.

Kiemelt linkek